J.W. Garretsen

Specialist Veterinaire Radiologie

 Weekrooster 2021


Vanwege de corona , het regeringsbeleid, uw gezondheid en mijn gezondheid en het streven naar zo min mogelijk plaatsen waar ik werkzaam ben, werk ik tijdelijk bijna uitsluitend in Hilversum, via onderstaand schema. 

In Hilversum geldt dat er zo min mogelijk echo’s gedaan worden, alleen die echo’s die een verwijzend dierenarts op korte termijn noodzakelijk acht, dat moet dan  in de verwijsbrief staan. Herhalingsonderzoeken van patiënten die eerder door mij onderzocht zijn, zijn mogelijk. Omdat 1,5 meter afstand niet steeds te handhaven is, kan 1 eigenaar alleen op enige afstand meekijken met de echo in Hilversum. 2 assistentes houden het dier vast. In Zeist blijft de eigenaar in de wachtkamer zitten. In beide klinieken wordt er naar gestreefd de wachtkamer zo leeg mogelijk te houden door een beperkt aantal echo's per uur.

zie ook bij "home" .

Die echo's  zullen dan als spoed-echo’s of echo met extra assistentie   behandeld en doorberekend worden.

 

Standaard geldt in Hilversum:

1 eigenaar bij de patiënt, melden bij de toegangspoort  zoals vermeld staat buiten de kliniek

2 assistenten houden het dier bij de echo vast, de eigenaar kan van  buiten de echo-ruimte meekijken.

3. In Hilversum is een mondkapje voor de eigenaar verplicht


Per 1 augustus ga ik richting AOW leeftijd en daarom ben ik op dinsdagen en woensdagen niet meer werkzaam voor echografische onderzoeken, de röntgenfoto beoordeling gaat gewoon door op die dagen en alle overige dagen.


in verband met privé activiteiten die te maken hebben met de nieuwbouw van een huis zijn er vrijdag 8 oktober geen echo's mogelijk. 

Dan is dit per 1-8-2021 het werkrooster:


Spoedecho:

Bij een spoed-echo: bellen naar de praktijk waar ik volgens bovenstaand  schema ben en een spoedecho mogelijk is.


 Aan spoedecho’s zijn  extra kosten verbonden.


 GEEN spoedecho's  en ook geen gewone echo's in  2021  en ook geen röntgenfoto beoordelingen inclusief  spoed teleradiologie op de volgende dagen of dagdelen  (oranje hexagonalen)  , bij bijzondere omstandigheden staat alleen de datum meteen hieronder en niet in de kalender vermeld: dus zowel op de agenda als de eerste regels onder de agenda kijken .

In verband met privé activiteiten die te maken hebben met de nieuwbouw van een huis zijn er vrijdag 8 oktober geen echo's mogelijk. In de toekomst kan het voorkomen dat er vaker een echo-dag uitvalt als die activiteiten niet op dinsdag of woensdag te plannen zijn. Daarover treft u dan op deze pagina informatie aan.


vanwege de corona situatie in Nederland is er momenteel geen kalenderGepland in 2020:

zaterdag 1 en zondag 2 februari: Oncologisch Treffen

epland in 2021:  Vet Event  , is geannuleerd