J.W. Garretsen

Specialist Veterinaire Radiologie

 Verwijzing: informatie voor verwijzend dierenarts

Alle afspraken voor verwijzing voor een echo op maandag tot en met vrijdag overdag moeten worden gemaakt bij de kliniek waarheen de eigenaren verwezen worden, NIET via een mail naar mij. Op het weekrooster  kunt u zien op welke dagen ik in welke praktijk ben en wat het telefoonnummer van die praktijk is.  

Bij ieder verwijzing is een verwijsbrief nodig met gegevens over de ziektegeschiedenis, ingestelde behandeling, uitslagen van laboratoriumonderzoeken en indien van toepassing de resultaten van röntgenologisch onderzoek. Deze kan meegegeven worden aan de eigenaar, maar het beste is deze van te voren te faxen of te mailen naar de kliniek waar de echo plaats gaat vinden. Op de pagina klinieken staat per kliniek het telefoonnummer, het fax nummer en het mailadres vermeld. Onder het item kliniekfolders kan de verwijzend dierenarts of de eigenaar een folder downloaden van de kliniek waar het echografisch onderzoek plaats gaat vinden. Bij voorbereiding is te lezen op welke wijze het echografisch onderzoek  voorbereid dient te worden. In principe 6 tot 12 uur vasten, tenzij dat om medische reden niet wenselijk is (diabetes, insulinoom, hypoglycemie) en bij urinewegonderzoek een volle blaas. Drinken mag altijd.

 

Steeds minder dierenartsen hebben een fax of gebruiken een fax. In een aantal klinieken waar ik werk, is geen fax meer aanwezig. Als het faxnummer bekend is of door de verwijzer vermeld wordt, en deze aangeeft de uitslag per fax te willen ontvangen, wordt daar naar gestreefd maar het is niet meer altijd te garanderen.  Als de   verwijzend dierenarts geen fax  heeft  gekregen kan er ergens een storing in de fax gezeten hebben.  Bel dan gerust, dan kan deze telefonisch doorgegeven worden. Of laat de mail controleren: mogelijk is de uitslag al per mail  doorgegeven.  

 

 

Sinds al enige tijd wordt  de uitslag bij voorkeur of uitsluitend via de mail verstuurd,  bij de meeste klinieken via Animana. Dat heeft als voordeel dat de mail / het verslag gekoppeld kan worden aan uw eigen patiëntenkaart, zonder dat het hele verslag over getypt hoeft te worden.  Dat kan vanuit De Meern, Hilversum, Dierendokters Utrecht en Zeist en Dierenkliniek De Langstraat Waalwijk.