KOSTEN FOTO INTERPRETATIE PER MAIL:
De   kosten van de standaard vorm  van interpretatie via de mail zijn

voor  2024:    € 72,76    incl. BTW


Deze kosten betreffen de kosten voor beoordeling / consult en de kosten voor de schriftelijke  verslaggeving. Deze zijn voor 2024  respectievelijk  consultprijs 55,84    en verslaggeving  16,92  euro incl. BTW.


Voor konijnen en cavia's geldt een aangepast tarief: halve standaard kosten.Met ingang van 1-1-2016  worden de kosten niet meer  per objectdeel berekend maar als volgt:  

1 tot en met 5 opnamen:  standaard tarief kosten beoordeling

6 tot en met 8 opnamen:  1,1 x standaard tarief kosten beoordeling

meer dan 8 opnamen:  1,2 x standaard tarief kosten beoordeling


KOSTEN SPOED FOTO INTERPRETATIE PER MAIL:
Tussen 9.00 uur en 18.00 uur maandag  t/m vrijdag:  1,3 x het standaard   tarief, buiten deze tijd 2  x standaard tarief. 


NOTA FOTO-INTERPRETATIE komt PER MAIL:

De nota voor de kosten van de foto beoordeling wordt u via de mail toegestuurd, meestal binnen 7-10 dagen nadat het verslag verstuurd was. De nota wordt gestuurd naar het mail adres waarheen het verslag was gestuurd.

Regelmatig krijg ik mails met het verzoek de nota naar een ander mail adres te sturen dan de uitslag. Vaak betreft het adressen als info@klinieknaam.nl en administratie@klinieknaam.nl .

In ANIMANA is dat mogelijk. Dan wordt het praktijkadres meestal aangepast met het achtervoegsel admin. Of wordt de nota rechtstreeks gestuurd naar bijvoorbeeld Anicura of Evidensia.


Bij betaling gaarne het notanummer duidelijk en geheel vermelden, bijvoorbeeld S2023-0001 , omdat anders semi-automatische verwerking niet mogelijk is en dat kan leiden tot onterechte aanmaningen.

 


Toelichting:  

De standaard kosten van interpretatie van  foto's VIA DE MAIL van een patiënt met schriftelijke verslaggeving , die worden doorberekend aan de verwijzend dierenarts, bedragen per 2024    €  72,76  inclusief 21 % BTW.  


Voor beoordeling van meer dan 8 foto's van één patiënt wordt 0,2 maal de kosten van de beoordeling bijgeteld. Voor 6-8 foto's is de toeslag 0,1 x de standaardkosten. De nota wordt u per mail toegestuurd.


De kosten van beoordeling van aanvullende opnamen op   korte termijn die door de veterinair radioloog geadviseerd zijn, zijn   uitsluitend de kosten van verslaggeving om zo laagdrempelig als mogelijk is voor u die foto's te beoordelen.  SVP vermelden dat het om aanvullende foto's gaat.

De kosten van beoordelingen in het kader van een herhaling van   het röntgenologisch onderzoek bedragen halve   consultprijs + gehele kosten van verslaggeving . SVP oude notanummer vermelden of vermelden dat het om een herhaling gaat.


AVG: klik op AVG   privacy   verklaring